کارخانه بهراد سپهر

  • مدیر - صداقت شعبانی
  • سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی فجر - بعد از میدان بنفشه - بریدگی سوم - سمت چپ - سومین کارخانه
ارزیابی