بانک ملی - شعبه مازندران - کد 608

  • تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - خ. مازندران - ک.پ : 1153855461
  • ،