پخش جاویدان

  • مدیر - ساسان کرمانی
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - جاده ملارد - پشت نیروگاه - صنعتی نور - خ. سوم شرقی - ش. 11