بانک سامان - شعبه اصفهان - کد 803

  • اصفهان - اصفهان - فردوسی - نبش منوچهری - پ. 13 - ساختمان امیر