الکترو مکانیک دقت

  • مدیر - محمدحسین دسترنجیان
  • تهران - منطقه 15 - م. خراسان - خ. طیب - روبروی دبستان ادیب - پ. 170 - ک.پ : 1794653783