مشاورین گسترش افزار پزشک (مگاپ)

  • مدیر - محمود پازوکی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش کوچه زینالی (27) - پ. 48 - واحد 3 و 4
  • ،