شرکت پلاسکو کار سایپا

  • مدیر - تنهاپور
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 2 - جنب شرکت ساسان - پ. 192 - ک.پ : 1386745745
  • ، ،