کارخانه گلستان

  • گلستان - گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - خ. سازندگی سوم
  • ،