شرکت ساسان (پارسی کولا - پپسی - شادنوش و میراندا)

  • مدیر - رسول زمان زاده
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - ک.پ : 1385955691
  • ، ، ، ،
ارزیابی