ساها - دفتر مرکزی

  • مدیر - والی اویسی
  • تهران - منطقه 9 - جاده قدیم کرج - نرسیده به میدان شیر پاستوریزه - ک.پ : 1386734331
  • ،