صنایع مهندسی گنج چم آرمان

  • مدیر - میرسعید میرهادی زاده
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - بلوار امامزاده - بن بست بابا - پ. 42 - ک.پ : 3754184873
  • ،