صداقت نو

  • مدیر - محسن فرمانی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - کمربندی تهران کرج - نبش تعمیرگاه نور اکسپرس - ک.پ : 1375799913
  • ،