عبداله صفایی

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - کمربندی تهران کرج - تعمیرگاه نوراکسپرس - پ. 1/2 - ک.پ : 1375799939
کلمات کلیدی :

آهن

|

آهنگر

|

آهنگری

|

فولاد

ارزیابی