قاسمی

  • مدیر - جهان قاسمی آق باشی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - کمربندی تهران کرج - تعمیرگاه نوراکسپرس - پ. 6 - ک.پ : 1375799931
ارزیابی