سبزیران (سبزی خردکن)

  • مدیر - امیر سیف الهی
  • تهران - منطقه 15 - جاده خاوران - کیلومتر 15 - فرون آباد - مقداد 3
  • ،
ارزیابی