سهیل

  • تهران - منطقه 1 - بازدار (کامرانیه) - خ. برادران جزیی
کلمات کلیدی :

بوستان

|

پارک

سهیل در یک نگاهپارک سهیل در سال 1374 ، تأسیس شده است و مساحتی معادل 6500 متر مربع دارد. این پارک دارای ساختمان دفتری، سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان و برکة آب است‌. دفتر شعر جوان در پاییز سال 1375 ، در این پارک راه‌اندازی شد و فعالیت‌هایی برای شاعران جوان ترتیب میدهد. در سال 1379، این دفتر به انجمن شاعران ایران‌، واقع در خیابان دولت‌، منتقل شده است.
ارزیابی