کارخانه ماشین های بسته بندی اصفهان پک

  • مدیرعامل - عباس اخوان حریری
  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی جی - خ. سوم فرعی دوم - سمت چپ
کلمات کلیدی :

ماشین آلات

|

شرینگ پک

ارزیابی