کانون تربیتی شهیدمفتح - آموزش و پرورش شهر تهران

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد - نبش خیابان کوشا
زیرمجموعه‌ها :

کانون اسکیت - شعبه 1 - آموزش اسکیت
کانون اسکیت - شعبه 2 - آموزش اسکیت
ارزیابی