شرکت دلبان

  • مدیر - عباس علی پورمحمدی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - روبروی فروشگاه سپه - خ. 30 - خ. شهیدشفیعی - سمت راست - پ. 15 - ک.پ : 1389713411
  • ،
ارزیابی
بررسی قیمت کرمها محمد : بررسی قیمت کرمها
قیمت فروش کرمهای دلبان نسبت به قیمت خریدشان خیلی کم است منفئتی هم ندارد.