موزه سربازخانه سلطنت آباد

  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - بین خیابان بهارستان 4 و 3