سینما خیام

  • مدیر - اخلاقی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - نرسیده به میدان قزوین - پ. 769
ارزیابی