سایپا - کد 1072

  • مدیر - عزیزآبادی فراهانی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. کمالی - پ. 194 - ک.پ : 1333617639
  • ، ،