بانک ملی - شعبه خوش - کد 147

  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - تقاطع خیابان مالک اشتر - ک.پ : 1346744597
  • ،