روز الکترونیک

  • مدیر - محمد ابوالحسنی
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. اول - واحد 30 - ک.پ : 1135715716
  • ،