سازمان اوقاف و امور خیریه مرکز

  • تهران - منطقه 11 - حافظ - خ. نوفل لوشاتو - جنب بیمارستان امید - پ. 69 - ک.پ : 1134834681
  • ، ،
کلمات کلیدی :

وزارت

روابط عمومی

ایران - تهران
)
زیرمجموعه‌ی :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زیرمجموعه‌ها :

اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره اوقاف و امور خیریه کن - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنیادتوسعه و عمران موقوفات کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارزیابی