حوزه معاونت شهری اداره کل شهرسازی و معماری ساختمان شماره 2

  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - تقاطع خیابان طالقانی
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی