پایانه منطقه 9 - ناحیه 1 (رسالت)

  • تهران - منطقه 8 - مدنی (نظام آباد) - نرسیده به میدان رسالت - ک.پ : 1677773147