ثامن الائمه - شعبه شهدا - کد 103

  • اصفهان - اصفهان - چهارباغ - نرسیده به میدان شهدا