پزشک و آزمایشگاه

  • مدیر - محمدابراهیم ابراهیم زاده
  • آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار استادشهریار - نرسیده به زیرگذر آبرسان - کلینیک آبان - پ. 228