شرکت گل پرتو ماشین

  • مدیر - جعفر اسداله زاده
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. شکراله - پ. 2 - واحد 5 - ک.پ : 1413683137
ارزیابی