شرکت توربین ماشین خاورمیانه (قطعات توربین گازی و بخار)

  • مدیرعامل - حسن هلالی
  • تهران - منطقه 2 - بلوار دریا - ک. رامشه - ک. توحید 5 - پ. 11A
  • ،
کلمات کلیدی :

کمپرسور

ارزیابی