سایپایدک - کد 1503

  • مدیر - جلیل گلابی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. مظفری خواه - پ. 65 - ک.پ : 1413914148