شهرداری منطقه 3

  • مدیر - پژمان پشمچی زاده
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد - ک.پ : 1546649313
  • ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

روابط عمومی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 3 - دفتر بازرسی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - ناحیه 1 - محله ونک - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - واحد حفاری ها - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 3 - واحد فضای سبز - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی