ش. 288 ازدواج - جعفری، حسن

  • مدیر - حسن جعفری
  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ. دشتستان سوم - ک. آرمان - پ. 28