شرکت کوبان کاو

  • مدیر - هرمز فامیلی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. هفتم - بن بست هشتم - پ. 7 - ط. چهارم - ک.پ : 1439665964

شرکت کوبان کاو در یک نگاهمهندسین مشاور کوبان کاو با سه بخش مجزای (ژئوتکنیک) و (تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی) و نیز (کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی) بیش از 26 سال است که در عرصه های مختلف صنعت ساختمان مشغول ارائه خدمات لازم می باشد.
ارزیابی