بانک ملی - شعبه ثبت ایران - کد 301

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - خ. کوشک مصری - ساختمان ثبت اسناد - ک.پ : 1136934711