تک مخزن

  • مدیر - نورمحمد بندانی
  • پاکدشت - م. پارچین - خ. کارتن سازی - پ. 24
  • ،
ارزیابی