کارخانه فرآورده های گوشتی درسا سیمیا

  • مدیر - بنی اسدی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی شماره 2 (ابیک آباد) - خ. ارغوان - نبش ارغوان یکم
کلمات کلیدی :

فرآورده گوشتی

|

گوشت

ارزیابی