دیبا

  • مدیر - شعبان بابایی
  • تهران - منطقه 10 - مالک اشتر - بین خیابان خوش جنوبی و قصرالدشت - پ. 208 - ک.پ : 1346745355