پارس

  • مدیر - نظام علی محمدخانلو
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - اسماعیل آباد - جنب تعمیرگاه بزرگ تهران - پ. 286 - ک.پ : 1375797357
ارزیابی