کریمی

  • مدیر - اصغر کریمی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - اسماعیل آباد - تعمیرگاه بزرگ تهران - پ. 6 - ک.پ : 1375798861