احمد - نمایندگی ولوو

  • مدیر - احمدعلی قارداشی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - اسماعیل آباد - تعمیرگاه بزرگ تهران - ک.پ : 1375797333