بیمارستان الوند

  • مدیر - کریم مصطفوی
  • تهران - منطقه 11 - حافظ - چهارراه عزیزخان - جنب بهداری ارتش - ک.پ : 1138944811