نجمیه - وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

  • تهران - منطقه 11 - حافظ - بعد از تقاطع خیابان جمهوری - بیمارستان نجمیه - ک.پ : 1139818713