بانک تجارت - شعبه شهرک قدس، واحد ارزی - کد 1615

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - واحد 164 - ک.پ : 1465813179
  • ،