بنیاد خیریه توحید

  • مدیر - رضا اندربای
  • ری - م. شهدای شاملو (فرمانداری) - ک. ضمیری - ک. برادران 1 - پ. 16
  • ،

بنیاد خیریه توحید در یک نگاهبنیاد خیريّه توحید ، بعنـوان سازمان غیردولتی (مردم نهاد) غیر سیاسی غیر انتفاعی ، خودجوش و عـام المنفعه با بهـره گیری از توان بالای خِرد جمعی ومشـارکت عمومی وبا اهتمام جمعی از خیر اندیشان ونیکوکـاران در شهریور سال 1364 بمنظور حمـایت و رسیدگـی به امور معیشتـی ، رفاهی ، درمـانی ، تحصیلی و آموزشـی و مهارت آموزی خانواده های ایتـام و زنان بدون سرپرست و معلولین در جوار بارگاه ملکـوتی حضـرت عبدالعظیم الحسنـی (ع) (شهرری) تأسیس و در مـورخه 1371/03/25 تحت شمـاره 6923 به ثبت رسیده و دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیصـلاح می باشد.
ارزیابی