صمد درخشان

  • رباط کریم - آدران - اکبرآباد - شهرک صنعتی خیرآباد - پ. 75
کلمات کلیدی :

آهن

|

آهنگر

|

آهنگری

|

فولاد

ارزیابی