آریسمان صنعت

  • مدیر - سیدحسین حسن دوست
  • شهریار - شهرک صنعتی گلگون - خ. نهم جنوبی - پ. 26
ارزیابی