شرکت اطلس تیک

  • مدیر - پرویز متقی
  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - خ. فتح 9 - پ. 5 - ک.پ : 1387683171
  • ،