شرکت پارس جهد

  • مدیرعامل - حسین مقدسی
  • تهران - منطقه 3 - شیرازی شمالی - بن بست کاج - پ. 12